REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DELIA COSMETICS

§1
INFORMACJE OGÓLNE, WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego Delia Cosmetics sklep.delia.pl (dalej zwany: Sklep Internetowy) jest firma u promocyjnego oraz dalszych newsletterów wysłanych przez Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Leśna 5, kod pocztowy 95-030, NIP 727-23-33-311, KRS 0000203419 (dalej zwana: Sprzedawcą).
2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem stron internetowych działających w domenie sklep.delia.pl pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy (dalej zwany: Strona Internetowa Sklepu).
3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie i soboty po godz. 16:00, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. W celu dokonania zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Kupujący na Stronie Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie, poprzez dodawanie produktów do zamówienia wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”.
7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza i prawidłowe podanie danych osobowych. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
8. W chwili finalizacji składania zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę" kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Delia Cosmetics Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia.
9. Aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędna jest akceptacja postanowień regulaminu.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która to informacja stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
11. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena (błąd ludzki, bądź błąd serwera) Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
12. W przypadku braku produktu w magazynie, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z zamówienia.
13. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez Sprzedawcę przed przyjęciem zamówienia do realizacji, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
14. Zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.
15. Wystawienie faktury jest możliwe tylko wtedy, kiedy w momencie sprzedaży klient określi, że chce otrzymać fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury jest wyrażana poprzez:

a) Zaznaczenie opcji "Tak" w sekcji "Chcę otrzymać fakturę VAT" i podanie odpowiednich danych.

b) Udzielenie informacji o chęci otrzymania faktury w oknie "Dodaj komentarz do twojego zamówienia" i podanie odpowiednich danych.

c) Wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@delia.pl do 2h po złożeniu zamówienia i podanie odpowiednich danych.

Nie jest możliwe wystawienia faktury VAT po sfinalizowaniu zamówienia.

§2
CZAS REALIZACJI I DOSTAWA ZAMÓWIENIA


1. Kupujący jest informowany o całkowitym koszcie dostawy i łącznej cenie za wybrany towar oraz o wszystkich innych kosztach w trakcie składania zamówienia i przed jego ostatecznym potwierdzeniem.
2. Koszt dostawy będzie naliczany zgodnie z cennikiem dostaw umieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu i zależy od opcji wybranej przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie Internetowym.
4. Sklep Internetowy realizuje dostawę na terytorium Polski.
5. Zamówiony produkt zostanie przesłany Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy zgodnie z wyborem przez Kupującego w formularzu zamówienia, takie zamówienie zostanie przekazane Dostawcy w przeciągu 1-3 dni od chwili zaksięgowania płatności na koncie.
6. Kupujący ma do wyboru różne formy płatności, które wyświetlają się w formularzu zamówienia, jako opcje do wyboru. Kupujący zaznacza swój wybór w trakcie składania zamówienia.
7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
8. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny).
9. W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności inną niż płatność przy odbiorze, Kupujący powinien dokonać płatności w wysokości 100% wartości zamówienia uwzględniając również koszty dostawy, w terminie 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. Jego wysyłka następuje w terminie określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
10. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zapłaty w terminie wskazanym w §2 ust. 9, Sprzedawca wyznaczy inny termin na dokonanie płatności, o którym Sprzedawca poinformuje Kupującego wraz z informacją, że jeśli termin ten okaże się bezskuteczny, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży.
11. Cenniki produktów znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu, nie stanowią ze strony Sprzedającego oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

§3
REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, należy dokonać Rejestracji tego konta na Stronie Internetowej Sklepu. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Za pośrednictwem Konta, udostępnianego Użytkownikowi, otrzymuje on dostęp do panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia zmianę danych podanych podczas rejestracji, oraz śledzenie stanu realizacji i historii zamówień w Sklepie Internetowym.
3. W celu rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu oraz przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, wybierając stosowną funkcję w formularzu.
4. Użytkownik podczas rejestracji ustala indywidualne hasło.
5. Użytkownik Konta w trakcie rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Wówczas Sklep Internetowy wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach tych danych. Zgoda może być każdorazowo cofnięta poprzez przekazanie Sprzedawcy oświadczenia Klienta.
6. Użytkownik Konta ma prawo żądania usunięcia przez Sprzedawcę jego Konta na Stronie Internetowej Sklepu. W takim przypadku Konto może zostać usunięte przez Sprzedawcę w okresie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

§4
WARUNKI REKLAMACJI

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktu (paragon fiskalny).
2. Jeśli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany wadliwego produktu na wolny od wad. Wówczas Kupujący ma obowiązek dostarczenia produktu wadliwego na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Delia Cosmetics Sp. z o.o., Dział Obsługi Sklepu Online, ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki, 695-111-428.
3. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Sprzedawca.
4. Koszt przesyłki reklamowanego produktu jest pokrywany przez Sprzedawcę tylko w sytuacji, gdy Kupujący nada ją Pocztą Polską, wybierając usługę Kurier48.
5. Kupujący, który wybierze inny niż wymieniony w §4 ust. 4, sposób wysłania reklamowanego produktu, sam pokrywa koszty jego odesłania.
6. Kupujący, który nadał reklamowany produkt Pocztą Polską, usługą Kurier48 i chce otrzymać zwrot kosztów na wysyłkę musi wysłać potwierdzenie zapłaty za paczkę na adres sklep@delia.pl w terminie 14 dni od wysłania paczki.
7. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu reklamacyjnym, którego wzór znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu pod adres korespondencyjny Sprzedawcy wymieniony w §4 ust. 2.

§5
WARUNKI ZWROTÓW

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny dotyczy tylko osób fizycznych. Zwrotom bez podania przyczyny nie podlegają towary zakupione na firmę.
3. W tym celu, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać złożone na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkty Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, informując jednocześnie o odesłaniu produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny) na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego Delia Cosmetics Sp. z o.o., Dział Obsługi Sklepu Online, ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki, 695-111-428.
5. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
6. Płatność za zwrócony produkt Kupujący otrzyma niezwłocznie w taki sam sposób, w jaki dokonał zapłaty za ten produkt, a najpóźniej w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
7. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
8. Produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają prawu zwrotu.
9. W przypadku korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, funkcjonowania i charakteru, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
10. W przypadku produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie może być zwrócony ze względów higienicznych i związanych z ochroną zdrowia, Kupujący po otworzeniu opakowania po dostarczeniu takiego produktu nie ma prawa zwrotu.

§6
USŁUGA NIEODPŁATNA NEWSLETTERA

1. Sprzedawca świadczy usługę nieodpłatną Newslettera 7 dni w tygodniu przez cały rok, na rzecz osoby, która zapisała się na subskrypcję Newslettera (zwany dalej: Subskrybent).
2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przy rejestracji, wiadomości w formie elektronicznej, które zawierają informacje o produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
3. W celu dokonania subskrypcji, należy wprowadzić adres poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu. Następnie należy aktywować link aktywacyjny, przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w formularzu. Umowa oświadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zostaje zawarta po aktywacji tego linku przez Subskrybenta.
4. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w Koncie, jeśli takowe posiada.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany oraz wyboru rodzaju, formy, sposobu i czasu udzielania dostępu do usługi Newslettera.
6. Sprzedawca ma prawo zablokowania dostępu do Konta Użytkownika oraz do usługi nieodpłatnej Newsletter, w przypadku działania Subskrybenta, lub Użytkownika Konta na szkodę Sprzedawcy, to jest w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, lub zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; w przypadku działania na szkodę innych Klientów Sklepu Internetowego, naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu, czy ze względów bezpieczeństwa. O zablokowaniu Sprzedawca poinformuje Użytkownika Konta lub Subskrybenta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, pobranie, lub zapisanie na nośniku.
2. Zasady ochrony Danych Osobowych zawiera Polityka Prywatności dostępna Stronie Internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca stosuje na Stronie Internetowej Sklepu pliki "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia podmiotu korzystającego ze Strony Internetowej Sklepu. Celem stosowania plików "cookies" jest poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy urządzenia osób odwiedzających Sklep Internetowy i Stronę Internetową Sklepu i nie wpływa na konfigurację w urządzeniach i oprogramowaniu na nich zainstalowanych. Podmioty korzystające ze Strony Internetowej Sklepu i Sklepu Internetowego mogą wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą należy użyć adresu e-mail (sklep@delia.pl) oraz adresu korespondencyjnego: Delia Cosmetics Sp. z o.o., Dział Obsługi Sklepu Online, ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki; kontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 695-111-428 dostępnym od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.
5. Data umieszczenia regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu: 30.03.2020.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty produktów i usług, oraz zapewnienia prawidłowego działania funkcji związanych z mediami społecznościowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu plików cookies oraz o tym jak dostosować swoje ustawienia w tym zakresie kliknij tutaj.