DŁUGI WEEKEND Z DARMOWĄ WYSYŁKĄ OD 29,99 PLN! UWAGA - zamówienia realizujemy od 3 czerwca!

Regulamin promocji „Wyprzedaż hitów do -60%”  w sklepie internetowym Delia


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wyprzedaż hitów do -60%” jest Delia Cosmetics Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000203419, NIP: 471714401, REGON: 004273960, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator).
2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 27.05.2024r. godz. 10:00 do 09.06.2024 do godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
a) sklep internetowy 
www.sklep.delia.pl,
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat w wysokości do -60% w zależności od danego produktu, liczony od ceny bazowej.
4. Promocją objęte są wybrane kosmetyki w oferowane przez Organizatora w cenach bazowych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w kategorii
https://sklep.delia.pl/294-bestsellery

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją Wyprzedaż hitów do -60% za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam i płacę” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat do -60% liczony od ceny bazowej produktu.
6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Długi weekend z darmową wysyłką” - w sklepie internetowym Delia


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Długi weekend z darmową wysyłką” jest Delia Cosmetics Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5,  kod 93-050,
NIP 727-23-33-311, KRS 0000203419, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator).
2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 30.05.2024r, godz. 14:00 do 02.06.2024r., godz. 23:59
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
a) sklep internetowy 
www.sklep.delia.pl,
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów o łącznej wartości  min. 29,99 PLN nie poniesie cennikowych kosztów dowolnie wybranej formy dostawy pod warunkiem, że zamówienie zostanie opłacone z góry (przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności odroczonych PayPo)
4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do darmowej wysyłki za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora na łączną kwotę min. 29,99 PLN i opłacić je z góry dowolną, dostępną w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl formą płatności. Aby Klient mógł uzyskać darmową wysyłkę, złożone przez Klienta zamówienie powinno zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam i płacę” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl.
6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
7. Promocja łączy się z innymi ofertami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.