Regulamin promocji „Moc okazji na Mikołajki do -40%”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą
„Moc okazji na Mikołajki do -40%” jest Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000203419, NIP: 7272333311, REGON: 471714401, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator).
2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 29.11.2022r. godz. 10:00 do 06.12.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
a) sklep internetowy 
www.sklep.delia.pl,
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat w wysokości do -40% w zależności od danego produktu, liczony od ceny bazowej.
4. Promocją objęte są wybrane kosmetyki w oferowane przez Organizatora w cenach bazowych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w kategorii https://sklep.delia.pl/christmas

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją Moc okazji na Mikołajki do -40% za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat do -40% liczony od ceny bazowej produktu.
6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „Noc świątecznych zakupów -40% na wszystko” - w sklepie internetowym Delia

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą 
„Noc świątecznych zakupów -40% na wszystko jest Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000203419, NIP: 7272333311, REGON: 4717144012, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator).Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 7.12.2022r. godz. 16:00 do 08.12.2022 do godz. 10:00 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
a) sklep internetowy 
www.sklep.delia.pl,
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu jednego (lub dowolnej liczby) produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat w wysokości -40%, liczony od ceny bazowej.
4. Promocją objęte są wszystkie kosmetyki w oferowane przez Organizatora w cenach bazowych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, z wyjątkiem zestawów, objętych na czas trwania akcji zniżką -15% od ceny bazowej.
5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją Noc świątecznych zakupów -40% na wszystko, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat -40% od ceny bazowej produktu.
6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY – darmowa wysyłka zamówień od 20 PLN” - w sklepie internetowym Delia


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą
„DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY – darmowa wysyłka zamówień od 20 PLN” jest Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ul. Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000203419, NIP: 7272333311, REGON: 4717144012, będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.delia.pl (dalej jako: Organizator).Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl.
3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 13.12.2022r. godz. 00:01 do 13.12.2022r do godz. 23:59
2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
a) sklep internetowy 
www.sklep.delia.pl,
3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów o łącznej wartości min. 20 PLN nie poniesie cennikowych kosztów dowolnie wybranej formy dostawy bez względu na wybraną formę płatności.
4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do darmowej wysyłki za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.delia.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora na łączną kwotę min. 20 PLN. Aby Klient mógł uzyskać darmową wysyłkę, złożone przez Klienta zamówienie powinno zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.sklep.delia.pl.
5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
6. Promocja łączy się z innymi ofertami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.delia.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.delia.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.delia.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty produktów i usług, oraz zapewnienia prawidłowego działania funkcji związanych z mediami społecznościowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu plików cookies oraz o tym jak dostosować swoje ustawienia w tym zakresie kliknij tutaj.